Artikel Sporten in Landsmeer

Sport is gezond en levert een belangrijke bijdrage aan de sociale structuur en samenhang in de gemeente. Daarom vindt de gemeente Landsmeer dat sportbeoefening voor iedereen mogelijk moet zijn. Zij stimuleert sporten in het algemeen, maar vooral voor jongeren tot 18 jaar, ouderen boven de 55 jaar en mensen met een handicap en amateursporten in verenigings- of clubverband, waaraan iedereen op zijn of haar niveau kan meedoen.

Aangepast sporten
Veel mensen met een beperking doen niet aan sport, maar zouden dit wél willen. Voor hen is er 'aangepast sporten'. Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele of chronische beperking of stoornis binnen het autismespectrum (ASS)

Ook mensen met een combinatie van bovengenoemde beperkingen behoren tot de doelgroep voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die afhankelijk is van het aangepast sportaanbod.

Voor informatie en advies kunt u terecht bij de regiomedewerker van Sport Service Noord-Holland in Zaandam.
Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur.

Postadres: Postbus 1235, 1500 AE Zaandam
Bezoekadres: Oostzijde 1, 1502 BB Zaandam

Telefoon: 075-6539970
Email: info@sportservicezaanstad.nl