Artikel Participatie en werk

Heeft u vragen over "beschut werk", een uitkering of wilt u een uitkering aanvragen? De werkzaamheden van de afdeling Sociale Zaken worden voor Landsmeer uitgevoerd door de gemeente Waterland. Neem dan contact op met de casemanagers van de gemeente Waterland via telefoon 0299-658585.

Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. Gesprekken worden, alleen op afspraak, gevoerd in het gemeentehuis van Landsmeer. U hoeft hiervoor dus niet naar de gemeente Waterland.