Artikel Hulp bij het huishouden

Inwoners van Landsmeer die problemen ervaren met organiseren en/of uitvoeren van het huishouden kunnen een beroep doen op een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Afhankelijk van de situatie zijn er 2 soorten voorzieningen die kunnen worden toegekend:

  • Een algemene voorziening;
  • Een maatwerkvoorziening.

Algemene voorziening

HBH1 (het zwaar huishoudelijk werk) is in zijn geheel een algemene voorziening geworden ter ondersteuning van zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1. van de Wmo 2015.

Het resultaat van deze algemene voorziening is "een schoon huis". Onder dit resultaat wordt verstaan dat de woonkamer, de slaapkamer, de keuken en de badkamer schoongemaakt worden. Extra kamers vallen hier niet onder, evenals diensten als boodschappenhulp, was- en strijkservice, ramen lappen en de buitenruimte rondom de woning. Voor deze extra diensten kan WonenPlus Landsmeer bemiddelen.

Er worden in Landsmeer twee doelgroepen onderscheiden:

  • Algemene voorziening Schoon Huis Landsmeer

Deze is beschikbaar voor mensen met een inkomen kleiner dan of gelijk aan het voor hen relevante bijstandsnorminkomen. In de bijlage zijn de verschillende normen te vinden. Toelating tot de algemene voorziening gebeurt door de zorgaanbieder. Nieuwe cliënten worden direct verwezen naar de zorgaanbieder van hun keuze voor één van de twee algemene voorzieningen. De zorgaanbieder beoordeelt op basis van een lichte toets en het inkomen of iemand voor deze voorziening in aanmerking komt.

Daarnaast regelt de zorgaanbieder de facturatie. De inning van de eigen bijdrage,

€ 5 per resultaat gebeurt door de zorgaanbieder. De rest van het tarief factureert de zorgaanbieder bij de gemeente Landsmeer.

De zorgaanbieder spreekt met cliënten het aantal uren zorg af, waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde van twee uur per week voor het resultaat "een schoon huis".

  • Aanvullende Rijkssubsidieregeling Schoonmaakhulp Landsmeer

Deze is beschikbaar voor mensen met een inkomen hoger dan het voor hen relevante bijstandsnorminkomen. De eigen bijdrage is € 11 per uur tot een maximum van twee uur per week per huishouden. De rest van het tarief factureert de zorgaanbieder bij de gemeente Landsmeer. Wederom geldt dat de zorgaanbieder de lichte toets uitvoert, want niet iedereen kan gebruik van maken van deze voorziening die immers bedoeld is voor ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.

De gemeente Landsmeer heeft voor de uitvoering van de algemene voorziening contracten afgesloten met vier zorgleveranciers:

  • Altijd Zorg Aanwezig;
  • Stichting Viva! Zorggroep;
  • Stichting de Zorgcirkel en
  • Stichting Familiehulp.

Maatwervoorziening

Hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening wordt geboden wanneer de algemene voorziening schoon huis niet voldoet en als er voor het structureel verzorgen van het huishouden geen of in voldoende mate eigen mogelijkheden, gebruikelijke zorg, mantelzorg of vrijwilligershulp aanwezig is.

Afhankelijk van de zorgbehoefte kan dan een arrangement worden toegekend.