Artikel Samenwerkende partners

Mantelzorgondersteuning van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) 

Partners, ouders, kinderen, overige familieleden en helpende buren en vrienden van mensen met een chronische ziekte, ernstige ouderdomsklachten, een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische aandoening of verslavingsproblematiek.
Vrijwilligers die mantelzorgers structureel vervangen en/of ondersteunen.
Professionals die meer willen weten over mantelzorg ondersteuning en regelgeving.

www.smdzw.nl

 

Dienstencentrum Landsmeer (DCL)

Het laagdrempelige Dienstencentrum is hèt welzijnscentrum voor en door vijftigplussers en mensen met een beperking. Met meer dan vijftig activiteiten en cursussen per week en daarnaast diverse welzijnsdiensten is het DCL een belangrijke plek voor ontmoeting, educatie en preventie in Landsmeer.

DCL

www.dcl-landsmeer.info

EVEAN

Evean helpt mensen met het herstellen, behouden en/of verbeteren van hun gezondheid in hun streven naar een optimale kwaliteit van leven.

evean

www.evean.nl

Gemeente Landsmeer

De gemeente Landsmeer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.. Zij heeft ervoor gekozen om de taken die uit deze wetten voortvloeien te laten uitvoeren via Middelpunt Landsmeer.

gemeente landsmeer

www.landsmeer.nl

GGD Zaanstreek-Waterland

De GGD Jeugdgezondheidszorg begeleidt ouders, kinderen en jongeren bij
de ontwikkeling tot de volwassenheid. Een greep uit het aanbod:

Het consultatiebureau;
Rijksvaccinatieprogramma;
Onderzoek van kinderen op de basisschool en jongeren op het
voortgezet onderwijs;
Spreekuur voor opvoedvragen.

GGD ZW

www.ggdzw.nl

MEE

MEE is er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, chronische ziekte, een vorm van autisme of niet/aangeboren hersenletsel en mensen die moeilijk kunnen leren. Ook kunnen verwijzers, ouders, partners, verzorgers en mantelzorgers bij MEE terecht.

mee

www.meeaz.nl

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) Zaanstreek-Waterland

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met moeilijke situaties waarmee men niet direct raad weet. Het maatschappelijk werk biedt hulp voor individuen, gezinnen en partners. De hulp is gratis en er is geen verwijzing nodig. In het Jongerenwerk ligt de focus op kwetsbare jongeren.

smd

www.smdzw.nl

Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA)

De vrijwilligerscentrale is er voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen. Ook leveren wij diensten aan vrijwilligersorganisaties, non-profitorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven en adviseren we lokale overheden over vrijwilligerswerk. Wij bemiddelen ook maatschappelijke stages.

vrijwilligerscentrale Amsterdam

www.vca.nu/landsmeer

WonenPlus

WonenPlus Landsmeer biedt praktische dienstverlening en persoonlijke ondersteuning aan ouderen vanaf 65 jaar, mensen met een beperking en chronisch zieken om zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

wonenplus

www.wonenpluslandsmeer.nl

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel streeft ernaar om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de wensen van de 'nieuwe' ouderen. Zowel van de vitale 55-plusser, als van de senior die zorg nodig heeft. Tijdig bouwen en zorgen voor aanvullende diensten zijn hierbij belangrijk.

Ongetitelde afbeelding, 26-04-2018 12:23:54
Zorgcirkel

www.zorgcirkel.com