Artikel Participatie & Werk

De gemeente wil graag dat iedereen meedoet en kan meedoen in de samenleving. Centraal staat wat mensen nog wél kunnen: meedoen naar vermogen.

Om mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk een leuke baan te vinden en zelf voor inkomen te zorgen. Maar dat gaat niet iedereen goed af. Vooral mensen met een beperking kunnen problemen ondervinden in het arbeidsproces.

Beschut werk en dagbesteding
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet zomaar meedraaien in het arbeidsproces. Speciaal voor hen zijn er voorzieningen als 'beschut en beschermd werk' en dagbesteding.

Heeft u een lichamelijke beperking of zorgt u voor iemand met een verstandelijke beperking? Ga dan naar Middelpunt voor informatie, advies en wellicht ondersteuning.