Artikel Gaat u met vakantie?

Gaat u met vakantie? Geef dit minimaal 1 week van te voren aan ons door.
Dan weten wij dat u er even niet bent. Als u namelijk niet verschijnt op oproepen heeft dat gevolgen voor (de hoogte van) uw uitkering.
U mag, met behoud van uitkering, maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland.

Bespreek de vakantie (voordat u boekt) met uw (re-integratie)consulent. De vakantie moet passen in uw re-integratietraject.

Gaat u niet met vakantie, dan hoeft u dat niet door te geven.

Download hier het formulier Vakantieopgave

Download hier het formulier Wijziging