Artikel Over Middelpunt

folderMP
Wat is Middelpunt?

Middelpunt is dé plaats in de gemeente Landsmeer waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van Jeugd & Gezin, Zelfstandig Wonen & Leven, Participatie & Werk en Mantelzorg & Vrijwilligerswerk.

Jong en oud
Middelpunt is er voor alle inwoners van Landsmeer in de leeftijd van -9 maanden tot 100+ jaar. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, zelfstandig wonende ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers; iedereen kan hier terecht met vragen en/of problemen.

Samenwerking
In Middelpunt werkt de gemeente Landsmeer samen met tal van partners, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, zorgaanbieders, scholen en sportverenigingen. Dat heeft als voordeel dat u uw vraag maar één keer hoeft te stellen. Middelpunt zoekt vervolgens samen met u naar het antwoord.

Taken
De belangrijkste taak van Middelpunt is het organiseren van de toegang tot adequate zorg en ondersteuning in Landsmeer. Daarnaast verzamelt en deelt Middelpunt informatie op het gebied van Jeugd & Gezin, Participatie & Werk, Zelfstandig Wonen & Leven en Mantelzorg & Vrijwilligerswerk. Verder doet Middelpunt aan signalering en preventie. Want voorkomen is beter, en vaak ook goedkoper, dan genezen.

Wat doet Middelpunt?

Heeft u een vraag of een probleem? De medewerkers van Middelpunt gaan samen met u op zoek naar het antwoord of de oplossing.

Eenvoudige hulpvragen worden direct door de medewerkers van Middelpunt beantwoord.

Kernteam
Bij complexe hulpvragen wordt het Kernteam ingeschakeld. Dat bestaat uit Wmo-consulenten van de gemeente en medewerkers van de GGD, de SMD en MEE. Indien nodig wordt een beroep gedaan op een professionele zorgverlener van één van de samenwerkende organisaties. Het Kernteam wordt aangestuurd door een zorgregisseur.

Keukentafelgesprek
Na een melding bij het Kernteam komt een lid van dit team op huisbezoek voor een keukentafelgesprek. Er wordt samen met u gekeken wat uw vraag is, hoe u dit zelf en/of met uw directe omgeving kunt oplossen en welke professionele ondersteuning er eventueel nodig is. U krijgt een vaste contactpersoon die de dienstverlening aan u coördineert. Dat is wel zo gemakkelijk en vertrouwd.

Aanmelden
Om u aan te melden, vragen wij u om het meldingsformulier in te vullen. Op dit formulier vult u uw persoonlijke gegevens in en omschrijft u waarin u belemmeringen ervaart. Vul het formulier volledig in en stuur het via de e-mail of post terug naar Middelpunt of lever het persoonlijk in. Een medewerker van Middelpunt neemt na ontvangst van uw formulier zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Privacy
De gegevens die u aanlevert bij uw melding of die wij met uw toestemming van derden opvragen, worden alleen gebruikt voor de beoordeling van uw situatie.

De openingstijden van Middelpunt zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u daarna binnen kantoortijden terecht op het Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tel. 020-4877111.

Contactgegevens
Telefoonnummer: 020 - 4877124
E-mail: middelpunt@landsmeer.nl
Bezoekadres: Dr. Martin Luther Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
Postadres: Postbus 11120 AA Landsmeer