Nieuwsbericht Campagne suïcidepreventie ‘Stel de vraag van je leven’

Gepubliceerd op: 07 februari 2017 09:50

Als onderdeel van een brede landelijk aanpak is 113 samen met regionale Suïcidepreventie Actienetwerken een landelijke campagne gestart met de ambitie om het aantal suïcides in Nederland de komende jaren structureel terug te dringen. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.850 mensen als gevolg van suïcide. De campagne heeft als doel om publiek en zorgverleners bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is.

De campagne moet bijdragen aan: het doorbreken van het taboe op praten over suïcide, het herkennen van signalen van suïcidale gedachten, het geven van concrete tips en handvatten over hoe je hiermee kan omgaan en erop wijzen dat je terecht kunt voor hulp bij hulpverleners in de buurt of anoniem bij 113.

Hulp helpt

Zelfmoord is een daad van wanhoop, vaak een gevolg van een grote persoonlijke crisis. De meeste mensen willen niet echt dood, maar vaak niet meer zo verder leven. Veel van de overlevenden zijn blij dat zij na een zelfmoordpoging nog leven en hebben ervaren dat hulp helpt.

Thema: de vraag van je leven

De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze 'voorbeeldvragen' wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander.

Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt. De campagne richt zich op het grote publiek, maar ook op huisartsen, zorgverleners en andere professionals.

Voor het eerst in Nederland

Het is voor het eerst dat er in Nederland een landelijke campagne suïcidepreventie – als onderdeel van de regionale Suïcidepreventie Actienetwerken - wordt gevoerd. Bij de ontwikkeling van de campagne is zorgvuldig gekeken naar ervaringen met vergelijkbare campagnes in het buitenland. Daarnaast zijn de boodschap en de aanpak getoetst bij diverse (ervarings)deskundigen. 113 en regionale Suïcidepreventie Actienetwerken zijn zich zeer bewust van de gevoeligheid rondom alle vormen van communicatie rondom suïcide, zoals het bekende Werther-effect (kopieergedrag als gevolg van publicaties over zelfmoord).

Ontwikkeling

De campagne is ontwikkeld in opdracht van 113 en Suïcidepreventie Actienetwerken (Zeeland, ZO-Brabant, Haarlem Kennemerland, Friesland, Groningen, Zaanstreek Waterland en Den Haag) door O-bureau in Utrecht. Dit bureau maakte ook de eerdere spoorsuïcide-campagne 'Ik luister'.

Neem voor vragen over de campagne contact op met Anke Wammes, a.wammes@113.nl.

113