Artikel Palliatieve zorg

Als sterven dichtbij komt

Wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, wilt u samen het best mogelijke uit de laatste periode halen.
De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kunnen daarbij ondersteuning bieden. De SMD coördineert de VPTZ inzetten in de regio Zaanstreek/Waterland.

Onder het motto van "Er Zijn" bieden onze geschoolde vrijwilligers tijd, aandacht, rust en een luisterend aan mensen in de laatste levensfase.
In de thuissituatie, als u er voor kiest om in uw vertrouwde omgeving te sterven. Maar ook binnen verzorgings- en verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg.

Wendy Sas, coördinator VPTZ: "Als mantelzorger kunt u even op adem komen als u weet dat uw naaste in goede handen is. VPTZ biedt ook ondersteuning als het sociale vangnet rondom een stervende beperkt is. Ons motto is om niemand in eenzaamheid te laten sterven".

Een nabestaande vertelt: "De vrijwilligers brachten de rust die we nodig hadden om goed afscheid van elkaar te nemen. Het was een loodzware periode maar dankzij de ondersteuning van de vrijwilligers konden wij de zorg lang volhouden".

De inzet van VPTZ is kosteloos. Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijwilliger neemt u  contact op met de SMD voor de regio Zaanstreek/Waterland, telefoon: 0299-439279 of mail naar info@smdzw.nl o.v.v. VPTZ.