Artikel Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Antwoord:
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en gebruikelijke zorg?

Antwoord:
Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

Wordt er straks nog meer mantelzorg van mij verwacht?

Antwoord:
Er wordt in gesprek met u, degene voor wie u zorgt en eventuele anderen in uw netwerk reёel bekeken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat u uw taken als mantelzorger goed kunt blijven uitvoeren wij willen u ondersteunen de zorg zo goed mogelijk, binnen uw eigen mogelijkheden en door gebruik te maken van anderen in het netwerk, te organiseren.

Waar kan ik terecht voor vragen en ondersteuning over Mantelzorg?

Antwoord:
Vindt u het prettig om met iemand uw zorgen te bespreken? De mantelzorgconsulenten bieden een luisterend oor en denken deskundig met u mee. Samen zet u de zaken op een rij. U krijgt hierdoor een beter inzicht en leert anders tegen dingen aan te kijken. Hierdoor bent u in staat de zorg voor uzelf en voor uw naaste goed te organiseren.

Praktische hulp
U kunt denken aan hulp voor uw naaste maar ook hulp voor uzelf of binnen uw gezin. U kunt ondersteuning krijgen: vanuit uw eigen netwerk, maar hoe vraagt u dit? de mantelzorgvrijwilligers van de SMD of andere organisaties van professionals, zoals thuiszorg, persoonlijke begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf of verzorgd wonen. Er zijn vele mogelijkheden zowel aan huis als buitenshuis. Vaak is hiervoor een indicatie nodig. De mantelzorgconsulent helpt u graag bij de keuze en het organiseren van praktische ondersteuning.

Deskundigheid
Het vraagt nogal wat van u om goed te zorgen en te handelen voor iemand met een ernstige ziekte of beperking. Naast de SMD bieden ook andere instanties hiervoor informatie, cursussen en begeleiding. De mantelzorgconsulent informeert u graag hierover en geeft u passend advies.

Contact
Heeft u een vraag of wilt u advies of ondersteuning? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulent Wendy Sas. Zij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via SMD Purmerend telefoonnummer 0299-439279.

Inloopspreekuur
Als mantelzorger kunt u elke 1e woensdagmiddag van de maand van 12.30 uur – 16.30 uur zonder afspraak binnenlopen bij de mantelzorgconsulent Wendy Sas in het Middelpunt, Dr.Martin Luther Kingstraat 2 te Landsmeer.

Is er (tijdelijke) vervanging mogelijk van de mantelzorger?

Antwoord:
Als mantelzorger heeft u soms behoefte aan tijd voor uzelf. U kunt dan regelen dat de zorg die u biedt tijdelijk overgenomen wordt. Bijvoorbeeld door een beroepskracht of vrijwilliger. Dit heet respijtzorg. Hoe dit gaat, leest u op Respijtwijzer.nl.

Formele respijtzorg
Als iemand zorg nodig heeft, bijvoorbeeld een dagopvang of een logeermogelijkheid, kan er een aanvraag voor hulp worden ingediend bij Middelpunt **. Dit wordt formele respijtzorg genoemd omdat het formeel, via een indicatie wordt geregeld. Respijtzorg is respijt, zorg voor de mantelzorger.

**De gemeente Landsmeer is momenteel bezig met de ontwikkeling van beleid over respijtzorg!

Informele respijtzorg
Vrijwilligers kunnen uw zorgtaak voor een paar uur overnemen. Dan kunt u even op adem komen, zodat u de zorg langer volhoudt. Denk hierbij aan vriendendienst, buddyzorg of vrijwillige thuishulp of handen in huis. Voor meer informatie over informele respijtzorg: http://www.respijtwijzer.nl/

Wat zijn signalen van overbelasting bij mantelzorgers?

Antwoord:
Om overbelasting bij mantelzorgers te herkennen zijn de volgende signalen van belang:

Lichamelijke signalen: slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn en moeheid

Praktische signalen: te kort aan kennis en vaardigheden, reistijden en te weinig tijd Psychische signalen: boos en geïrriteerd, geen plezier meer hebben, overal tegen op zien, ongelukkig en alleen voelen en huilen.

Welke ondersteuning is er voor jonge mantelzorgers?

Antwoord:
Je groeit op in een gezin waar iemand meer zorg nodig heeft dan gebruikelijk is. Je vader is bijvoorbeeld ernstig ziek, of je zusje heeft het syndroom van Down of je moeder is verslaafd aan drugs. Of er is iemand in je naaste familie (bijvoorbeeld opa, oma) die veel zorg nodig heeft en waar jij veel van merkt of soms zelfs last van hebt.

  • Moet je af en toe een handje helpen in het huishouden?
  • Maak je je vaak zorgen over je vader, moeder, broer of zus?
  • Moet je veel dingen regelen thuis omdat er anders geen hulp is?
  • Hou je soms weinig tijd over vriendinnen of huiswerk?

Herken jij dit? Dit wordt mantelzorg genoemd en wellicht ben jij een jonge mantelzorger. Wij kunnen ons voorstellen dat je het echt niet van de daken gaat schreeuwen. In gesprekken met vrienden is het waarschijnlijk niet echt iets waar je het over hebt. Toch kan het prettig zijn om wel af en toe je verhaal kwijt te kunnen. De SMD organiseert activiteiten voor jonge mantelzorgers en kan tips en adviezen geven.

Contact
Heb je een vraag of wil je advies of ondersteuning? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulent Wendy Sas. Zij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via SMD Purmerend telefoonnummer 0299-439279.

Inloopspreekuur
Als mantelzorger kun je elke 1e woensdagmiddag van de maand van 12.30 uur – 16.30 uur zonder afspraak binnenlopen bij de mantelzorgconsulent Wendy Sas in het Middelpunt, Dr.Martin Luther Kingstraat 2 te Landsmeer.

Veel gestelde vragen Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Antwoord:
Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
  • Het werk heeft geen winstoogmerk
  • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Vraag bij de organisatie waar u als vrijwilliger werkt of het ook echt vrijwilligerswerk is.

Vrijwilligerswerk en uitkering, en belastingaangifte
Heeft u een uitkering? Dan vraagt u aan uw uitkeringsinstantie toestemming voor uw vrijwilligerswerk. Als u vragen heeft over uw belastingaangifte, kan de Belastingdienst u verder helpen.

Hoe vind ik vrijwilligerswerk?

Antwoord:
Wilt u ook vrijwilligerswerk gaan doen? Informeer dan eens bij uw (sport)vereniging, WonenPlus of Dienstencentrum naar de mogelijkheden. Of neem contact op met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Alle vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers uit de gemeente Landsmeer kunnen voor informatie en ondersteuning en de vacaturebank voor vrijwilligerswerk bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam terecht.

U kunt iedere tweede en vierde woensdagmiddag van de maand van 13.00 uur - 15.00 uur zonder afspraak binnen lopen bij Leo Rietveld of Angela Koot in het Middelpunt, Dr. Martin Luther Kingstraat 2 te Landsmeer. Telefonisch bereikbaar op 06-39426591 of 020-6365228.

Voor meer informatie kijk ook op www.vca.nu/over vca/vca-landsmeer.html

Wonenplus
WonenPlus is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 – 12.30 uur en is bereikbaar op onderstaand adres: Dr. Martin Luther Kingstraat 2B, 1121 CP Landsmeer. Ook kunt u bellen naar: 020 482 26 05. Contact en openingstijden

Contact en openingstijden Stichting Dienstencentrum Landsmeer:

Dr. Martin Luther Kingstraat 2b, 1121 CP Landsmeer. Tel: 020-482 41 90

e-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl

Geopend: Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe ?

Antwoord:
Doet u vrijwilligerswerk en krijgt u bijvoorbeeld een ongeval of schade? Dan bent u niet automatisch verzekerd. Vraag dus na welke regels gelden bij de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Landsmeer een vrijwilligersverzekering bij de Raetsheren van Orden. Met deze verzekering biedt de gemeente Landsmeer alle vrijwilligers zekerheid. Een vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen. De gemeente wil het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligerswerk stimuleren.

Voor wie is de verzekering bedoeld
De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente Landsmeer of voor een organisatie in de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Mantelzorgers zijn meeverzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

Procedure
Wat te doen bij schade?
1. download en print het schadeformulier
2. Vul het schadeformulier in en onderteken het
3. stuur het schadeformulier op naar:

Reatsheren van Orden B.V., O.v.v. Vrijwilligersverzekering, Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar

U kunt het schadefornulier ook e-mailen aan reatsheren van orden; home@rhvo.nl

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb ?

Antwoord:
Als u een uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u informeren hierover.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Uw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Vrijwilligerswerk en WW-uitkering Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kan uw uitkeringsinstantie u misschien ontheffing van de sollicitatieplicht geven.

Betaald werk en vrijwilligerswerk
Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd. In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Hoe vind ik een vrijwilliger voor boodschappen en klussen doen?

Antwoord:
Woont u zelfstandig, maar kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? WonenPlus biedt praktische hulp en persoonlijke ondersteuning waarmee u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

WonenPlus is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 – 12.30 uur en is bereikbaar op onderstaand adres: Dr. Martin Luther Kingstraat 2B, 1121 CP Landsmeer. Ook kunt u bellen naar: 020 482 26 05.

Hoe vind ik een maatschappelijke stage?

Antwoord:
Ga jij binnenkort een maatschappelijke stage doen? Wist je dat je dat ook gewoon in Landsmeer kunt doen? Lekker makkelijk! Voor meer info over maatschappelijke stage in Landsmeer, neem contact op met Leo Rietveld of Angela Koot, 06-39426591 of 020-6365228 of landsmeer@vca.nu