Artikel Jeugd & Gezin

Het opvoeden van een kind is niet altijd gemakkelijk. Soms heb je als ouder/verzorger behoefte aan informatie, advies en zelfs ondersteuning. Datzelfde geldt ook voor jongeren. Want er komt veel op je af als puber of jong volwassene.

Bij Middelpunt Landsmeer kun je terecht voor vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Download het meldingsformulier Jeugdhulp.

Ouders/verzorgers

Ouders en verzorgers kunnen bij Middelpunt terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • opvoedondersteuning en cursussen
  • pesten op school of in de buurt
  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking);
  • Ouders en verzorgers kunnen rechtstreeks naar het consultatiebureau voor vragen over:
  • zwangerschap en geboorte

Scholen

Soms komen er van de scholen ook signalen binnen dat er iets niet goed gaat. Dit gaat bijvoorbeeld over spijbelen en pestgedrag. Middelpunt kan dan zelf initiatief nemen, om te voorkomen dat er serieuze problemen ontstaan. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. Uitwisseling van informatie over personen vindt alleen plaats na goedkeuring van de ouders en/of de jongeren.